Drugo polugodište započinje u ponedjeljak, 15. siječnja u poslijepodnevnoj smjeni.
Novi raspored možete vidjeti ovdje Raspored