Kalendar za školsku 2016/2017. godinu

Nastavna godina počinje 05. rujna 2016. i traje do 09. lipnja 2017. Za učenike završnih razreda nastava traje do 19. svibnja 2017. godine.

Nastavna godina dijeli se u dva obrazovna razdoblja: prvo traje od 05. rujna 2016. do 23. prosinca 2016. godine, a drugo traje od 09. siječnja 2017. do 09. lipnja 2017. godine.

Zimski odmor za učenike počinje od 27. prosinca 2016. godine i traje do 06 siječnja 2017. godine.
Proljetni odmor za učenike počinje 13.travnja i traje do 21. travnja 2017. godine.
Ljetni odmor učenika počinje 12. lipnja 2017. godine.

Predviđeni blagdani u ovoj školskoj godini, a koji nisu u vrijeme praznika su:

01.studenog – Blagdan Svih Svetih.
02.studenog – Dan mrtvih.
18.studenog – Dan utemeljenja Hrvatske zajednice Herceg – Bosne i Dan Županije Zapadnohercegovačke.
01.svibnja – Praznik rada.
30.svibnja – Dan svehrvatske državnosti.