prof.  Danijela Galić:

 

POJMOVNIK

DPS_download

Teme za maturalne radove

DPS_download

Predavanja 2015-2016

DPS_download

Pitanja za maturu

DPS_download

Predavanja

DPS_download

Politički sustav BiH

DPS_download