PISA testiranje bit će u petak, 12.05.2017. godine. Testirati će se 52 učenika. Učenici će biti podijeljeni u dvije grupe. Prva grupa od 9 do 12, a druga od 13 do 16 sati. Na testiranje ponijeti olovku i kalkulator.