Ponedjeljak 29.svibnja pismeni uradci

Njemački  jezik – 08,00 h

Matematika – 09,00 h

Hrvatski jezik – 10,30 h

 

Usmeni ispit 31.svibnja 2017.godine

Kemija  IV. b   

 1. Ankica Dujmović       
 2. Ivana Knezović
 3. Josipa Zovko   

Matematika i kemija IV.c,e,f 

 1. Mladen Kutle
 2. Ana Jelić, Divna Majić
 3. Mario Barbarić

Hrvatski  jezik IV.e

 1. Ana Jelić
 2. Jelena Marušić
 3. Maja Zovko

Njemački jezik IV.d,IV.f

 1. Marija Cigić
 2. Damir Draškić
 3. Mario Brkić

Četvrtak 01.lipnja

Matematika IV.a,b,d

 1. Tončica Ćorić
 2. Marija Musa
 3. Ankica Dujmović