IIIb

RazrednikAnkica Dujmović

 1. Matej Bilinovac
 2. Klara Bokšić
 3. Mia Bošnjak
 4. Sara Galić
 5. Iva Gašpar
 6. Iva Ivankivić
 7. Jerko Ivanković
 8. Marina Ivanković
 9. Iva Karačić
 10. Ivan Kolobarić
 11. Josip Kolobarić
 12. Marija Kolobarić
 13. Josip Kosir
 14. Marko Kosir
 15. Andrea Kraljević
 16. Ivana Kraljević
 17. David Lončar
 18. Irena Lovrić
 19. Ana Marić
 20. Katarina Marić
 21. Ana Martinović
 22. Anita Martinović
 23. Ivan Martinović
 24. Matej Martinović
 25. Jelena Marušić
 26. Mihovil Naletilić
 27. Ana Vukoja
 28. Ivan Vukoja (B)
 29. Ivan Vukoja (M)
 30. Lucijana Vukoja
 31. Mirko Vukoja

iv-b