15. prosinca u 59. godini umrla je dugogodišnja profesorica, psihologinja i pedagoginja naše Gimnazije Gordana Jelić. Rođena je 19. travnja 1958. godine u Gornjem Gracu. Osnovnu školu završila je u Kočerinu 1972. godine, a gimnaziju u Širokom Brijegu 1976. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1980. godine smjer pedagogija i psihologija. Od 1981. godine pa sve do svoje smrti Gordana Jelić radila je u gimnaziji na Širokom Brijegu. Pokojna Gordana iza sebe ostavila je bogati osobni dosje sa nizom nagrada, priznanja i pohvala kako za svoj rad, tako i za rad ustanove u kojoj je punih 36 godina obnašala odgovoran i težak posao. Sudjelovala je na brojnim seminarima, skupovima pedagoga i psihologa. Sudjelovala je na prvom Kongresu pedagoga Bosne i Hercegovine 1990. godine u Neumu, a u matičnoj školi sudjelovala u pripremanju javnih i kulturnih djelatnosti, bila mentor mnogim mladim pedagozima i psiholozima. Nadasve je voljela svoj poziv, pa tako i djecu koju je uspješno odgajala i obrazovala. Živjela je i radila s osmijehom na licu, s osmijehom je i otišla s ovoga svijeta.

Neka joj je pokoj vječni !   

                                                                                                                                      Ravnatelj Miro Bošnjak