U prvi (I.) razred upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

LJETNI UPISNI ROK:
Prvi upisni krug:

Prijava učenika za upis 22. i 23. lipnja 2017. godine od 8 do 14 sati.
Objava rezultata (rang-liste) na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije 27. lipnja 2017. godine do 8 sati.
Upis učenika 28. lipnja 2017. godine od 8-12 sati.

Drugi upisni krug:

Prijava učenika na nepopunjena mjesta vršiti će se 30. lipnja 2017. godine od 8-12 sati.
Rezultati nakon drugog upisnog kruga objavit će se najkasnije 3. srpnja 2017. godine do 8 sati.
Upis učenika nakon drugog upisnog kruga obavit će se 4. srpnja 2017. godine od 8-12 sati.

JESENSKI UPISNI ROK:
Treći upisni krug:

Objava nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 14. kolovoza 2017. godine.
Prijava učenika u škole s nepopunjenim mjestima 21. kolovoza 2017. godine od 8-12 sati.
Objave rezultata primljenih učenika, najkasnije 22. kolovoza 2017. godine d0 12 sati.
Upis učenika je 23. kolovoza 2017. godine od 8 do 12 sati.

U gimnaziju se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 45 bodova.
Djeca poginuli ili nestalih branitelja Domovinskog rata te djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta preko 70% mogu se izravno upisati uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova.

Na natječaj za upis učenik prilaže:

  • prijavu za natječaj
  • izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
  • svjedodžbu o završenom šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu osnovne škole
  • rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju)
  • mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje ( za učenike sa zdravstvenim teškoćama- invalide učenike)
  • potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%)
  • priznanja po osnovi natjecanja